Stratos KIT,

Kód zboží: ST001
2 450,- Kč

NOVINKA !!!

Stratos je rekreační a sportovní elektrovětroň, který je navržen v souladu s pravidly soutěžních modelů katgorie ERES.

Veškeré díly z balsy a překližky jsou řezány na CNC strojích a stavebnice obsahuje vše potřebné k dokončení vlastního modelu. Obsahem NENÍ potahový materiál, jehož výběr je ponechán na zvyklostech a zkušenostech stavitele. Lze použít nažehlovací fólii nebo tkaninu Vlies, případně potahový papír. Křídlo je poutáno gumou, ale jeho uchycení lze jednoduše upravit na přichycení šrouby. Křídlo je připraveno na montáž brzdících štítů. Model běžné konstrukce je díky promyšlené konstrukci stavebně nenáročný a jeh dokončení zabere minimum času.

Stavebnice obsahuje :

- CNC díly z topolové překližky a balsy

- CNC frézované polotovary odtokových lišt

- Náběžné lišty

- Smrkové a balsové nosníky a podélníky

- Uhlíkovou trubku ocasního nosníku

- Uhlíkovou spojku křídla s laminátovým pouzdrem

- Lanovody, vidličky a páky kormidel

- Stavební návod

Vzhledem k tomu, že stavební plán má čistě informativní charakter a k samotné stavbě modelu není potřeba je tento od. 1.3.2021 dodáván na přiloženém CD ve formátu PDF nebo ho lze na vyžádání zaslat e-mailem.

 

K dokončení modelu budete potřebovat běžné modelářské nářadí, dispersní nebo vteřinové lepidlo, potahový materiál, vhodný elektromotor s regulátorem, pohonou LiPol sadu 2-3S 850-1000mAh a minimálně tříkanálovou RC soupravu.

 

Rozpetí     - 1982mm

Délka        -  1113mm

Hmotnost  - 480g

 

NEW !!!
 
Stratos is a recreational and sports electric glider, which is designed in accordance with the rules of the competition models of the ERES category.
 
All parts made of balsa and plywood are cut on CNC machines and the kit contains everything you need to complete your own model. The content does NOT include coating material, the choice of which is left to the habits and experience of the builder. Iron-on foil or non-woven fabric or coated paper can be used. The wing is tied with rubber, but its attachment can be easily adjusted to the screws. The sash is ready for mounting brake shields. Thanks to the well-thought-out construction, the model of a common construction is undemanding in construction and takes a minimum of time to complete.
 
The kit contains:
 
- CNC parts made of poplar plywood and balsa
 
- CNC milled semi-finished drain rails
 
- Leading rails
 
- Spruce and balsa beams and longitudinal members
 
- Carbon tube of the tail beam
 
- Carbon wing coupling with laminate housing
 
- Cableways, forks and rudder levers
 
- Construction instructions
 
 
 
To complete the model, you will need common modeling tools, dispersion or instant glue, coating material, a suitable electric motor with a regulator, a LiPol drive set 2-3S 850-1000mAh and at least a three-channel RC kit.
 
 
 
Span - 1982mm
 
Length - 1113mm
 
Weight - 480g