Sdružovač+ bezp. vypínač

Kód zboží: S002
420,- Kč

Sdružovač napájecích akumulátorů palubní sítě s bezpečnostním vypínačem.

Sdružovač palubních akumulátorů a bezpečný vypínač.

Sdružovač palubních baterií a v kombinaci s bezpečným vypínačem je určen do větších modelů, kde je vyšší požadavek na spolehlivost jejich provozu. Sdružovač a bezpečný vypínač je schopen pracovat s palubními akumulátory různých typů a napětí za dodržení těchto podmínek :

  1. Pracovní napětí akumulátorů musí být stejné, respektive musí být stejný počet článků v každé připojené baterii.
  2. Doporučený počet článků NIMH, NICD v baterii je 5 - 8, u akumulátorů LIFE 2 – 3, u akumulátorů LI-ION, LI- POL 2 články.

Tyto podmínky je nutné dodržet s ohledem na úbytek napětí sdružovací diody cca 0,3V (použití 4 článku MINH, MICD se z těchto důvodů nedoporučuje).

Palubní akumulátory se zapojují na silikonové vodiče (černý – a červený +) Sdružovač funguje způsobem, že v případě odběru proudu je toto uskutečněno z obou akumulátorů současně. Odebíraný proud se tedy rozdělí mezi obě palubní baterie (za dodržení podmínek v bodě 1.). V případě přerušení, či zkratu jedné z baterií je paluba modelu právě zálohována z baterie druhé. Obě baterie tedy na „sebe nevidí“.

Součástí sdružovače je bezpečný vypínač s tranzistorem P-FET. Mechanický vypínač palubního napětí tedy není proudově zatěžován, což zvyšuje spolehlivost palubního systému. Vypínač se zapojuje na volný dvoužilový servokabel. V případě mechanické poruchy vypínače (uklepání), či přerušení obvodu mechanického vypínače zůstává paluba modelu pod napětím. Mechanický vypínač tedy funguje reverzním způsobem. Při jeho sepnutí je paluba modelu vypnutá a obráceně. Díky téměř nulovému klidovému odebíranému proudu elektronickým vypínačem není nutné odpojovat palubní baterie od sdružovače.

Výstup sdružovače se zapojuje přímo do přijímače modelu, případně do rozvodné desky. Opět kvůli zvýšení bezpečnosti jsou zde dva totožně zapojené servokonektory.

Sdružovač s vypínačem je plně kompatibilní s technologií HV. Jeho součástí není žádný BEC obvod, to znamená, že napětí na výstupu pro přijímač je téměř totožné s napětím palubních akumulátorů (odečteme-li právě úbytek cca 0,3V na sdružovací diodě).

Trvalý proud sdružovače s bezpečným vypínačem je 15 – 20 A, špičkový 30A.

!! POZOR !! Nabíjení palubních akumulátorů provádějte pouze při odpojeném sdružovači od akumulátorů. V opačném případě může hrozit poškození palubního vybavení, případně nabíječe.